Posted in novosti

Asocijacija Sport za sve Srbije na 8. Međunarodnom Sajmu sporta (22-24. novembar 2019. godine)

Asocijacija Sport za sve Srbije predstavila je široku lepezu svojih programa i aktivnosti u okviru…

Detaljnije ...
Posted in novosti

Održana sednica Generalne Skupštine TAFISA i upriličen prijem predstavnika Asocijacije u Ambasadi R. Srbije u Japanu

U okviru 26. Svetskog Kongresa TAFISA u Tokiju, 15. novembra 2019. godine, održana je sednica…

Detaljnije ...
Posted in novosti

Predstavnici Asocijacije Sport za sve Srbije na 26. Svetskom Kongresu TAFISA u Tokiju, Japan (13-17. novembar 2019. godine)

Predstavnici Asocijacije Sport za sve Srbije, predsednik Branko Vujović i potpredsednik prof. dr Dušan Mitić…

Detaljnije ...