База података спортских стручњака

Редни број дозволе за радИме (име једног родитеља) и презимеI Дозвола за радII Обнова важности дозволе за рад
Звање спортског стручњака и ниво дозволе за рад у складу са степеном образовања или стручне оспособљеностиДатум издавањаДатум истекаЗвање спортског стручњака и ниво дозволе за рад у складу са степеном образовања или стручне оспособљеностиДатум издавањаДатум истека
1Романа (Снежана) РомановПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
2Ненад (Војислав) РадонићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
3Даниела (Славица) ИгњатићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
4Весна (Милан) МихајловићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
5Никола (Жива) ВелисављевОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
6Борјана (Патрис) РадонићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.01.2016.31.12.2018.Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.01.2019.31.12.2021.
7Војислав (Миленко) ДубравацОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
8Дејан (Снежана) ЗекићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
9Душан (Милан) СтупарПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Д01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Д01.01.2019.31.12.2021.
10Новак (Милан) ПејчићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
11Нада (Вукашин) ДохлерОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2016.31.12.2018.
12Слободан (Стеван) КрнетаОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
13Слађана (Слободан) ЧелићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
14Мирела (Мирко) МалешевићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
15Мирјана (Светозар) ДокићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
16Гордана (Душан) СтанишићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
17Зорана (Душан) СтанишићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
18Љиљана (Јаков) МемишевићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.01.2016.31.12.2018.
19Томислав (Јосип) Тумбас ЛокетићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2019.31.12.2021.
20Љубомир (Радован) ОбрадовићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2019.31.12.2021.
21Мелита (Јожеф) ОстојићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
22Мерима (Шефик) КулићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
23Сабина (Јелена) Топчагић УјвариПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
24Драгана (Божа) ВеличковићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.
25Никола (Драги) ПавловићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
26Даниел (Зоран) ЈањошОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
27Никола (Рајко) ПауновићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
28Рајко (Богдан) ПауновићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
29Бојан (Владимир) УгринићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2016.31.12.2018.Специјалиста спортске рекреације/чл. 12. став В01.11.2020.31.10.2023.
30Јован (Ђорђе) ЛекићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.
31Александар (Влада) БожићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
32Мирјана (Милан) ПејчићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
33Татјана (Вера) ЈездимировићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.01.2016.31.12.2018.
34Јелена (Миодраг) ИгњатићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2016.31.12.2018.Професор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2019.31.12.2021.
35Инес (Антун) БемСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.01.2016.31.12.2018.
36Евелин (Имре) БосанчићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.
38Jelica (Vojin) Draškoci WilliamsОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2016.31.12.2018.
39Мирослав (Младен) ШегртСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.01.2016.31.12.2018.
40Филип (Данило) ВешовићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2016.31.12.2018.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
41Нина (Драган) СтојадиновићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Г01.01.2016.31.12.2018. 
42Горан (Момчило) ГламочићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019. 
43Никола (Милан) ТорбицаОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2019.30.06.2022.
44Војка (Војислав) ТорбицаПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.07.2016.30.06.2019.
45Александра (Драган) ВранешевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019.
46Владимир (Миленко) ВранешевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019.
47Никола (Паун) ДубљанинОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019.
48Марко (Мирољуб) ЂорђевићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.07.2016.30.06.2019.
49Звонимир (Фрања) ТакоСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.07.2016.30.06.2019.Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.07.2019.30.06.2022.
50Александар (Миодраг) ЦвејићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2016.30.06.2019.Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2019.30.06.2022.
51Никола (Миломир) МарковићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2016.30.06.2019.
52Данијел (Јово) АлајицаОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.09.2016.31.08.2019.Организатор спортске рекреације/чл. 11 став Б01.09.2019.31.08.2022.
53Александар (Дмитар) ДмитровићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
54Јана (Ранко) Јанус МиловановићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
55Жељка (Небојша) КарадаревићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
56Милош (Нада) ЈевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
57Милена (Горан) МијаиловићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
58Никола (Драган) МакићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
59Милош (Светлана) ВучковићСпецијалиста спортске рекреације/чл. 12. став Б01.11.2016.31.10.2019.
60Драган (Томо) ЛончарСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.11.2016.31.10.2019.
61Ивана (Радомир) ЈовановићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.11.2016.31.10.2019.
62Иван (Радомир) СавовићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2016.31.10.2019.
63Катарина (Данијел) Корица ПетровићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.03.2016.28.02.2019.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.03.2019.28.02.2022.
64Душко (Миодраг) ПетровићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.03.2016.28.02.2019.Организатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.03.2019.28.02.2022.
65Јасна (Томислав) ЈанковићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.03.2017.29.02.2020.
67Душан (Радивоје) МитићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Д01.03.2017.29.02.2020.
68Никола (Стева) РестакСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.03.2017.29.02.2020.
69Јасна (Милош) ХајдерСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2017.31.03.2020.
70Слободанка (Душан) СтојићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2017.31.03.2020.
71Емануела (Петар) КрстићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2017.31.03.2020.
72Милена (Андреја) МладеновПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.05.2017.30.04.2020.
73Светлана (Ђорђе) СтојановићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.05.2017.30.04.2020.
74Борисав (Илија) ДелићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.05.2017.30.04.2020.
75Жељко (Радиша) ЈонићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
77Далибор (Слободан) ДеспићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
78Гордана (Петар) Тидилов МилинковОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
79Елеонора (Геза) АнауОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
80Лела (Мухарем) Мушовић ДраговићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
81Нађа (Димитрије) ТадићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
82Владимир (Саша) ПантићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2017.30.06.2020.  
83Петар (Милорад) СтакићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.07.2017.30.06.2020.
84Александар (Круне) ИвановскиПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Д01.07.2017.30.06.2020.  
85Милица (Драгољуб) ЛукићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.09.2017.31.08.2020.
86Гордана (Млађен) ЦвијовићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.09.2017.31.08.2020.
87Милан (Јован) РепацОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.08.2017.31.07.2020.
88Сања (Рајко) ТеофановОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.09.2017.31.08.2020.
89Марја (Милан) СавићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.09.2017.31.08.2020.
90Бранислав (Славиша) ДмитровићСпортски демонстратор – карате/чл. 8. став А01.10.2017.30.09.2020.Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В01.10.2020.30.09.2023.
91Милош (Павле) ПанићСпортски демонстратор – карате/чл. 8. став А01.10.2017.30.09.2020.  
92Зоран (Добривоје) ЈаковљевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.10.2017.30.09.2020.Тренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
93Маја (Владимир) ПешутСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.10.2017.30.09.2020.  
94Светлана (Душан) РистанићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.11.2017.31.10.2020.
95Јелена (Живорад) МитрићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став А01.11.2017.31.10.2020.
96Миљан (Бранко) КукољСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.11.2017.31.10.2020.
97Тијана (Душан) ШкорићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.11.2017.31.10.2020.Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б01.11.2020.31.10.2023.
98Марија (Љиљана) МирићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.12.2017.30.11.2020.
99Никола (Миодраг) МанићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.02.2018.31.01.2021.
100Роберт (Људевит) СилађиПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став А01.12.2017.30.11.2020.
101Весна (Милош) Милосављевић ДелеонСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.03.2018.28.02.2021.
102Николина (Никола) ЋурувијаОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.03.2018.28.02.2021.
103Синиша (Миљенко) БорковићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.05.2018.30.04.2021.
104Сузана (Душан) СмрзлићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.05.2018.30.04.2021.
105Сретен (Паун) СрећковићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став В01.05.2018.30.04.2021.
106Ива (Ђорђије) ЛончаревићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2018.31.03.2021.
107Јелена (Стојан) СтојаковићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.05.2018.30.04.2021.
108Марко (Томислав) ПетровићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.06.2018.31.05.2021.
110Биљана (Димитрије) ГоворчинСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.08.2018.31.07.2021.
111Виолета (Јовица) МитићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.09.2018.31.08.2021.
112Никола (Љубомир) ВукелићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.09.2018.31.08.2021.
113Јелена (Петар) ОбрадовићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.09.2018.31.08.2021.
114Марија (Никола) ГајишинСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.09.2018.31.08.2021.
115Марина (Никола) УскоковићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.10.2018.30.09.2021.
116Душан (Миле) МедићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.10.2018.30.09.2021.
117Дамир (Бранислав) ДојићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став А01.11.2018.31.10.2021.
119Жарко (Славко) МарјановићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став В01.12.2018.30.11.2021.
120Зоран (Томислав) ПанићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.12.2018.30.11.2021.
121Јован (Радован) ЛаушевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.12.2018.30.11.2021.
122Марина (Славиша) МитровићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став В01.12.2018.30.11.2021.
123Дејана (Милан) ПришићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.12.2018.30.11.2021.
124Биљана (Томислав) СтаменковићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.12.2018.30.11.2021.
125Петар (Лука) РогановићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2019.31.12.2021.
126Ервин (Гордана) ВасикићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.02.2019.31.01.2022.
127Недељко (Гојко) РодићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.03.2019.28.02.2022.
128Братислава (Братислав) РистићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2019.31.03.2022.
129Христина (Драган) Белић ЛадичорбићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.04.2019.31.03.2022.
130Милена (Милан) ГавриловићСпортско-рекреативни демонстратор/чл. 9. став А01.04.2019.31.03.2022.
131Данило (Сретен) БожовићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2019.30.06.2022.
132Милош (Васиљ) ЛалићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.07.2019.30.06.2022.
133Немања (Јован) БошкићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став В01.08.2019.31.07.2022.
134Ранко (Миодраг) СтанисављевићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.11.2019.31.10.2022.
135Наташа (Зоран) ЛазаревићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.11.2019.31.10.2022.
136Бранислав (Борислав) КуковскиСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.11.2019.31.10.2022.
137Филип (Драгиша) МиленковићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.12.2019.30.11.2022.
138Сања (Јосиф) КоцићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.01.2020.31.12.2022.
139Нада (Мирослав) НакићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став Б01.01.2020.31.12.2022.
140Дејан (Јездимир) МарсенићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Г01.01.2020.31.12.2022.
141Саша (Драган) НешићОрганизатор спортске рекреације/чл. 11. став А01.01.2020.31.12.2022.
142Иван (Милан) ЈовановићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.01.2020.31.12.2022.
143Милица (Зоран) ГлигоровићПрофесор спортске рекреације/чл. 13. став Б01.02.2020.31.01.2023.
144Сава (Горан) БорковацСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б01.02.2020.31.01.2023.
145Ивона (Слободан) ТумарићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
146Игор (Живојин) ПетровићТренер у рекреацији/чл. 12. став А01.10.2020.30.09.2023.
147Милош (Милојко) ЛуковићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В01.10.2020.30.09.2023.
148Зоран (Миладин) ДецановићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
149Јелена (Радан) МанчићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
150Драги (Милан) ВеличковићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
151Татјана (Давид) ЂурђевићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
152Мане (Петар) МирковићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
153Бојан (Данислав) ЦрнојачкиТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
154Бојана (Данило) ЈовановићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
155Јелена (Стеван) МарковићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
156Милош (Горан) КојићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
157Миодраг (Душан) РадаковићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В01.10.2020.30.09.2023.
158Катрин (Владимир) ЈајићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
159Биљана (Недељко) АврамовићСпортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В01.10.2020.30.09.2023.
160Небојша (Аспарух) ЈотовСпецијалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д01.10.2020.30.09.2023.
161Јелена (Драган) ДинићТренер у рекреацији/чл. 12. став В01.10.2020.30.09.2023.
162Ана (Михајло) МаријанацСпецијалиста спортске рекреације/чл. 13. став В01.10.2020.30.09.2023.
Total Page Visits: 65 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...