Posted in najave

STRUČNA TRIBINA „PODRŽIMO VEŽBANJE“

Asocijacija Sport za sve Srbije, u saradnji sa Fakultetom za sport i turizam iz Novog…

Detaljnije ...
Posted in najave novosti

28. Otvoreni Ski festival sporta za sve Kopaonik 24-28. mart 2021. godine

Asocijacija Sport za sve Srbije, kao nadležni nacionalni sportski savez za oblast sportske rekreacije –…

Detaljnije ...
Posted in najave

SVETSKI Dan izazova (SREDA, 29. MAJ 2019.)

PosterPozivno pismoPravila i opšte informacijePrijava za učešće u Danu IzazovaObrazac – Izveštaj o realizaciji Dana…

Detaljnije ...