Дозволе за рад

Информација

Асоцијација Спорт за све Србије, као национални спортски савез задужен за област спортске рекреације (рекреативни спорт, спорт за све, масовни спорт) и спорт у фирмама, издаје дозволе за рад спортским стручњацима који су радно ангажовани у области спортске рекреације и организацијама које су у систему спорта за све, за звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту:

 • Спортско-рекреативни водитељ;
 • Спортско-рекреативни учитељ;
 • Тренер у рекреацији;
 • Специјалиста спортске рекреације.

Правилник о звањима и дозволама за рад спортских стручњака Асоцијације Спорт за све Србије у области спортске рекреације (рекреативни спорт, спорт за све, масовни спорт) можете преузети ОВДЕ.

Сви заинтересовани спортски стручњаци који испуњавају услове из Правилника о звањима и дозволама за рад спортских стручњака Асоцијације Спорт за све Србије у области спортске рекреације, могу аплицирати за дозволу за рад.

Комплетирана документација подноси се Асоцијацији Спорт за све Србије на адресу: Теразије бр. 35/III спрат, 11103 Стари град – Београд, ПАК: 107003.

Услови за издавање Дозволе за рад

Спортском стручњаку може се издати дозвола за рад са одговарајућим звањем уколико приложи следећу документацију:

 • Захтев за издавање дозволе за рад (Образац можете преузети ОВДЕ);
 • Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту (Образац можете преузети ОВДЕ);
 • Оверена копија дипломе о стручној спреми (доказ о степену образовања или стручне оспособљености);
 • Копија додатка дипломе о положеним предметима;
 • Потврда о здравственој способности за обављање стручног рада у области спортске рекреације (издата од стране лиценцираног специјалисте спортске медицине);

*Списак акредитованих здравствених установа где се може обавити преглед:

http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html

Здравствени преглед спортских стручњака обавезно садржи и психолошку оцену.

 • Биографија – радна референца;
 • Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
 • Накнада за административне трошкове у износу од 5.000,00 динара, коју треба уплатити на текући рачун Асоцијације Спорт за све Србије: 205-0000000523327-52 код НЛБ Комерцијалне банке. (модел уплатнице за физичка лица можете преузети ОВДЕ).

Услови за обнову важности дозволе за рад – релиценцу

Да би се обновила важност дозволе за рад, у току периода њене важности (3 године) неопходно је остварити најмање 27 сати едукације у области спортске рекреације. Уз приложене копије о завршеном стручном усавршавању (кроз учешће на конгресима, симпозијумима, семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, које обухвата стицање звања и вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад) потребно је доставити и следећу документацију:

 • Изјава да не постоји забрана одвијања стручног рада у спорту (Образац можете преузети ОВДЕ);
 • Потврда о здравственој способности за обављање стручног рада у области спортске рекреације (издата од стране лиценцираног специјалисте спортске медицине);

*Списак акредитованих здравствених установа где се може обавити преглед:

http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html

Здравствени преглед спортских стручњака обавезно садржи и психолошку оцену.

 • Једна фотографија 35мм x 45мм (величина као за пасош);
 • Накнада за административне трошкове у износу од 5.000,00 динара, коју треба уплатити на текући рачун Асоцијације Спорт за све Србије: Биографија – радна референца;
 • Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);
 • Накнада за административне трошкове у износу од 5.000,00 динара, коју треба уплатити на текући рачун Асоцијације Спорт за све Србије: 205-0000000523327-52 код НЛБ Комерцијалне банке. (модел уплатнице за физичка лица можете преузети ОВДЕ).

Поднете захтеве, у складу са Правилником, размотриће надлежна комисија Асоцијације Спорт за све Србије, о чему ћете бити благовремено обавештени.

За све додатне информације везане за дозволе за рад у спорту за све, контактирајте канцеларију Асоцијације Спорт за све Србије, радним данима 0900–1400 h на бројеве телефона: 011 32 32 986 и 011 32 34 809 или путем е-маил адреса: asfaserbia@gmail.com и office@sportforallserbia.org.rs

Total Page Visits: 4455 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...