Дозволе за рад

ДОЗВОЛА ЗА РАД У СПОРТУ ЗА СВЕ

Информација

Асоцијација Спорт за све Србије је у поступку издавања дозвола за рад у Спорту за све са звањима:

– Спортски  демостратор;

– Спортско – рекреативни  демостратор;
– Спортско – рекреативни водитељ;

               *    *    *    *    *    *    *
– Организатор спортске рекреације;
– Специјалиста спортске рекреације;
– Професор спортске рекреације.

Сви заинтересовани спортски стручњаци у Спорту за све и организацијама које су чланице Асоцијације а који
испуњавају услове из Правилника о звањима и дозволама за рад у Спорту за све,  могу добити дозволу за рад у Спорту за све.

Правилник о звањима и дозволама за рад у Спорту за све (можете преузети ОВДЕ)

Захтев и потребна документација за издавање дозволе за рад подноси се Асоцијацији Спорт за све Србије на адресу:
Теразије бр. 35/III спрат, 11103 Београд, ПАК: 107003 .

Услови за издавање Дозволе за рад

Спортском стручњаку се издаје одговарајућа дозвола за рад уз приложену следећу документацију:

– Образац Захтева за издавање дозволе за рад у Спорту за све (можете преузети ОВДЕ);

– Изјава да нема забране одвијања стручног рада у спорту (Образац Изјаве можете преузети ОВДЕ);

– Оверена копија Дипломе о стручној спреми ;

– Копија додатака дипломе о положеним предметима;

– Потврда о здравственој способности за обављање стручног рада у области рекреације од стране лекара спец. др спортске медицине      (Списак акредитованих здравствених установа где се може обавити преглед:   http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html);

– Биографија – радна референца;-

– Две фотографије 35мм x 45мм (величина као за пасош);

– Накнада за административне трошкове и образац сертификата у износу од 5.000,00 динара, коју треба уплатити на текући рачун Асоцијације Спорт за све Србије (код ДИРЕКТНЕ банке): 150-1856484-38 (модел уплатнице можете преузети ОВДЕ).

Услови за обнову важности Дозволе за рад – РЕлиценцу

За период важности дозволе за рад у Спорту за све (3 године) неопходно је прикупити и приложити копије завршених едукација и активности из области рекреативног спорта, масовног спорта – Спорта за све (у купном збиру од најмање 24 бода по Правилнику о звањима и дозволама за рад у Спорту за све), као и следећу документацију:

– Образац Захтева за обнову важности дозволе за рад у Спорту за све – релиценцу можете преузети ОВДЕ;

– Изјава да не постоји забране одвијања стручног рада у спорту (Образац Изјаве можете преузети ОВДЕ);

– Потврда о здравственој способности за обављање стручног рада у области рекреације од стране лекара спец. др спортске медицине      (Списак акредитованих здравствених установа где се може обавити преглед:   http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html);

– Једна фотографиjа 35mm x 45mm (величина као за пасош);

– Накнада за административне трошкове и образац сертификата у износу од 5.000,00 динара, коју треба уплатити на текући рачун Асоцијације Спорт за све Србије (код ДИРЕКТНЕ банке): 150-1856484-38 (модел уплатнице можете преузети ОВДЕ).

Ваше захтеве, у складу са Правилником, размотриће надлежна комисија Асоцијације Спорт за све Србије, о чему ћете бити благовремено обавештени.

За све додатне информације, обратите се канцеларији Асоцијације радним данима 0900–1400х на бројеве телефона:

011 32 32 986 и 011 32 34 809 или на мejл: asfaserbia@gmail.com

Total Page Visits: 247 - Today Page Visits: 2
Поделите садржај ...