EUROPE IN ACTION

EUROPE IN ACTION

January 2020 – June 2022

Project Leader: TAFISA

Europe in Action will undertake an innovative and specialized approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.  The research and analysis of existing EU policy will enable key themes to be extrapolated and formed in a way which allows streamlining into the agenda of stakeholders responsible for national and local policy and practical implementation. This will encompass knowledge creation and sharing of key European policy areas, the creation and implementation of educational modules to be piloted, and grassroots sport conferences in two regions in Europe.

Europe in Action is a 3-year project (2020 – 2022) led by TAFISA along with the involvement of eight partner organisations: Association Sport for All Serbia, Cyprus Sports Organisation, Knowledge Center for Sport Netherlands, Ministry of Culture and Sports/General Secretariat of Sports of Greece, Ministry of Sport of the Republic of Poland, Portuguese Institute of Sport and Youth, Sports Union of Slovenia and Turkish Sport for All Federation.

The Europe in Action project is co-funded by the Erasmus+ Programme of
the European Union.

ЕВРОПА У АКЦИЈИ

Јануар 2020 – Јун 2022

Лидер пројекта: TAFISA

Европа у акцији ће предузети иновативан и специјализован приступ да пренесе темељна и актуелна европска кључна подручја политике у поље базичног спорта у приоритетима за практичне акције.

Истраживање и анализа постојеће политике ЕУ омогући ће да кључне теме буду екстраполиране и формиране на начин који омогућава поједностављивање у дневни ред заинтересованих страна одговорних за националну и локалну политику и практичну примену. Ово ће обухватити стварање знања и размену кључних области европске политике, као и креирање и примену едукативних модула који ће се пилотирати и као и конференције базичног спорта у две регије у Европи.

Европа у акцији је трогодишњи пројекат (2020 – 2022.), који заједно води TAFISA уз учешће осам партнерских организација: Асоцијације Спорт за све Србије, Кипарску спортску организацију, Центар знања за спорт Холандија, Министарство културе и спорта / Генерални секретаријат за Грчки спорт, Министарство спорта Републике Пољске, Португалски институт за спорт и омладину, Шпортне уније Словеније и Федерације Спорт за све Турске.

Пројекат Европа у акцији суфинансиран је из програма Ерасмус + из Европске уније.

Total Page Visits: 1119 - Today Page Visits: 2
Поделите садржај ...