ODRŽANA DESETA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE SPORT ZA SVE SRBIJE

U petak, 18. septembra 2020. godine sa početkom u 1220 časova u prostorijama Asocijacije Sport za sve Srbije, Beograd, Terazije 35/III sprat, u skladu sa aktuelnim merama prevencije širenja zarazne bolesti COVID-19, održana je deseta sednica Upravnog odbora Asocijacije Sport za sve Srbije.

Sednici su prisustvovali: Branko Vujović – predsednik, Dušan Mitić – potpredsednik, Olivera Jovanović, Milan Popović, Petar Đurđević, Ljubomir Obradović, Branislav Dmitrović, Dejan Marsenić, kao i predsednik Nadzornog odbora Petar Tomić i stručni saradnik Asocijacije Sport za sve Srbije Filip Vešović.

Predsednik Branko Vujović pozdravio je prisutne i zahvalio im se na aktivnom dosadašnjem učešću u radu, nakon čega je utvrđen kvorum za rad sednice i usvojen predlog Dnevnog reda.

Protekli period prožet je u nekoliko faza aktivnosti iz kojih su doneti zaključci u okviru: odloženog programa 28. Ski festivala sporta za sve, međunarodne saradnje i apliciranju za projekte EU, realizacije projekta „Ostani kod kuće aktivan“, učešća u online konferencijama, saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, normativnog uređenja (akata, pravilnika, sporazuma o saradnji sa visokoškolskim ustanovama) i razvojnog programa sistema Asocijacije Sport za sve Srbije.

U nastavku sednice detaljno je analiziran Kalendar aktivnosti za 2020. godinu, gde je doneta odluka o organizaciji Kongresa sporta za sve 2020, koji je planiran da se održi u okviru sistema članica, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu Asocijacije Sport za sve Srbije, u Banji Koviljači od 23-25. oktobra 2020. godine.

U okviru međunarodne saradnje i podrške projektima Međunarodne Asocijacije za sport i kulturu (ISCA), doneta je odluka o aktivnom učešću i podršci projektu Integracija izbeglica kroz sport (IRTS).

U skladu sa potrebama članica Asocijacije Sport za sve Srbije, doneta je odluka o dodeli setova opreme i rekvizita organizacijama sporta za sve koje realizacijom svojih programa ostvaruju opšti interes u oblasti sportske rekreacije (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) i sporta u firmama.

Takođe, donete su važne odluke koje će unaprediti rad Asocijacije Sport za sve Srbije u narednom periodu:

  • Pristupanje izmenama i dopunama Statuta Asocijacije Sport za sve Srbije;
  • Izbor novog člana Stručnog odbora, aktuelnog potpredsednika prof. dr Dušana Mitića;
  • U punopravno članstvo primljena su nova sportska udruženja, koja će svojim programskim aktivnostima doprineti širem razvoju sporta za sve u Republici Srbiji: Sportsko udruženje „Roda“ iz Novog Sada i Sportsko udruženje „Invictus NS 021“iz Novog Sada.

Kao širi osvrt na prethodni programski period i pokret sporta za sve od opšteg društvenog i istorijskog značaja, formirana je Komisija za izradu monografije, u sastavu: dr Ratomir Vasović, Petar Stakić, prof. dr Dušan Mitić, Milorad Perišić i Petar Tomić, povodom jubileja – 70 godina postojanja, od „Partizana“ Jugoslavije do Asocijacije Sport za sve Srbije.

Sednica je završena u 1440 časova.

Total Page Visits: 980 - Today Page Visits: 1
Podelite sadržaj ...

Author: asfas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.