ODRŽANA OSAMNAESTA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE

10. marta 2022. godine, u poslovnim prostorijama Asocijacije Sport za sve Srbije, Beograd, Terazije br. 35/III sprat, održana je osamnaesta sednica Upravnog odbora Asocijacije, sa početkom u 1230 časova.

Sednici su prisustvovali: predsednik Branko Vujović, Olivera Jovanović, Milan Popović, Petar Đurđević, Dragan Sinđelić, Ilija Lalić, Vlado Stijepović, Branislav Dmitrović, Igor Mladenović, Emir Mehmedović, Dejan Marsenić, kao i generalni sekretar Filip Vešović.

Na početku sednice, predsednik Vujović pozdravio je prisutne, zahvalio im se na dolasku i učešću u radu. Takođe, zahvalio se i saradnicima na angažovanju i davanju doprinosa programima i sistemu funkcionisanja Asocijacije.

Nakon toga usvojen je Dnevni red, a prisutni su detaljno informisani o aktivnostima u prethodnom periodu: nastavak pružanja podrške programima članica; sastanci vezani za formiranje novih organizacija na lokalnom nivou delovanja; saradnja sa Pokrajinskim Zavodom za sport i medicinu sporta kroz stručno osposobljavanje kadrova; razvijanje projektnih ideja u saradnji sa BRAVO asocijacijom i apliciranje u međunarodnim fondovima; saradnja sa knjigovodstvenom agencijom, a na preporuke Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, za aktivnosti i obaveze fiskalizacije i hronološkog arhiviranja dokumentacije; održani sastanci Komisije za dozvole za rad i organizacionog tima za 29. Otvoreni Ski festival sporta za sve – Kopaonik 2022; međunarodna saradnja vezana kroz online učešće – sednica borda ISCA, vebinar TAFISA Misije 2030, sastanak koordinatora projekta Europe in action,TAFISA otvorena konferencija Ineract projekta, sastanak NowWeMove 2012-2022; učešće ekipe Asocijacije u programu Ski festivala – Durmitor 2022.

Tok sednice pratile su i potrebe za usvajanjem finansijskog izveštaja za 2021. godinu koji će se kroz završni račun dostaviti Agenciji za privredne registre, kao i kalendar aktivnosti i finansijski plan za 2022. godinu u skladu sa redovnim godišnjim programom.

Stupanjem na snagu novog Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, Asocijacija je usaglasila potrebne akte: Program antidoping delovanja; Pravilnik o zaštiti lica koje pruža informacije ili dokaze u vezi sa dopingom i nepoštovanjem antidoping pravila; Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila.

Nakon organizovanog 1. Konresa sporta za sve Srbije u Banji Koviljači 2020. godine, doneta je odluka da se nastavi programskim konceptom tako što će svake druge godine članice Asocijacije uz podršku lokalne samouprave u Republici Srbiji konkurisati za domaćina – suorganizatora. S tim u vezi raspisan je Konkurs za domaćina – suorganizatora 2. Kongresa sporta za sve Srbije.

U skladu sa dinamikom planiranih aktivnosti, raspisan je i Konkurs za dodelu Priznanja Asocijacije koje će se dodeliti u 5 kategorija: sportska organizacija; sportski stručnjak; sportski funkcioner; životno delo i izuzetan doprinos.

U nastavku sednice, prisutni su informisani i o aktivnostima i radu na prikupljanju arhivske građe za izradu Monografije.

U toku su poslednje pripreme za organizaciju predstojećeg 29. Otvorenog Ski festivala sporta za sve – Kopaonik 2022, za koji se prijavilo više od 500 učesnika iz Srbije, kao i zemalja regiona: Rumunije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore.

Sednica je završena u 1345 časova.

Total Page Visits: 446 - Today Page Visits: 2
Podelite sadržaj ...

Author: asfas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.