O nama

Asocijacija Sport za sve Srbije organizaciono je relativno mlada (osnovana marta 2005. godine), ali programska tradicija traje od 1952. godine kada je osnovan Partizan Jugoslavije –  Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju).

Raspadom zemlje, Savez se transformiše u Savez za sportsku rekreaciju Jugoslavije. Pod ovim nazivom program se ostvaruje sve do 1992. godine i u radu ravnopravno participiraju svi Republički savezi (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije).

Sledeća transformacija je usledila 1998. godine promenom imena u Jugoslovenski Savez Sport za sve čije postojanje je limitirano statusom države da bi novembra 2003. godine  promenio naziv u Savez Sport za sve Srbije i Crne Gore. Konačno odvajanjem Crne Gore od Srbije (maj 2006.), i programsku celovitost nasleđuje Asocijacija Sport za sve Srbije.

Svojom programskom definisanošću pobudila je interes mnogih nevladinih organizacija, koje se u manjem ili većem obimu bave programima sportske rekreacije svih građana bez obzira na pol i uzrast. Danas Asocijaciju čini blizu 70 članica. Jedan broj udruženih organizacija su sa Nacionalnih nivoa ali, takođe, vrlo značajnu organizacionu šemu čine članice  iz lokalnih zajednica. 

160total visits,2visits today

Podelite sadržaj ...