O nama

Asocijacija Sport za sve Srbije organizaciono je relativno mlada (osnovana marta 2005. godine), ali programska tradicija traje od 1951. godine kada je osnovan Partizan Jugoslavije –  Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju).

Raspadom zemlje, Savez se transformiše u Savez za sportsku rekreaciju Jugoslavije. Pod ovim nazivom program se ostvaruje sve do 1992. godine i u radu ravnopravno participiraju svi Republički savezi (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije).

Sledeća transformacija je usledila 1998. godine promenom imena u Jugoslovenski Savez Sport za sve čije postojanje je limitirano statusom države da bi novembra 2003. godine  promenio naziv u Savez Sport za sve Srbije i Crne Gore. Konačno odvajanjem Crne Gore od Srbije (maj 2006.), i programsku celovitost nasleđuje Asocijacija Sport za sve Srbije.

Svojom programskom definisanošću pobudila je interes mnogih nevladinih organizacija, koje se u manjem ili većem obimu bave programima sportske rekreacije svih građana bez obzira na pol i uzrast. Danas Asocijaciju čini blizu 70 članica. Jedan broj udruženih organizacija su sa Nacionalnih nivoa ali, takođe, vrlo značajnu organizacionu šemu čine članice  iz lokalnih zajednica. 

Total Page Visits: 2995 - Today Page Visits: 1
Podelite sadržaj ...