Reči predsednika Asocijacije Sport za sve Srbije

Poštovane članice Asocijacije Sport za sve Srbije, poštovani stručnjaci u sportu i sportski stručnjaci, poštovani sportisti – rekreativci, poštovani prijatelji sporta i sportske rekreacije, obraćam vam se u ovom veoma delikatnom i teškom trenutku za celokupno društvo i izazove koje je pred sve nas stavila teška zdravstvena situacija povodom širenja virusa COVID-19.

U ime Asocijacije Sport za sve Srbije apelujem i molim sve vas, da u skladu sa svojim mogućnostima, a u odnosu na mere i preporuke koje je donela Vlada Republike Srbije, sve vaše resurse stavite u funkciju i u cilju pomoći i podrške celokupnom sistemu za odbranu od virusa COVID-19. Realizacijom mnogobrojnih programa i projekata svi naši članovi, sportski stručnjaci i sportisti, su u velikoj meri osposobljeni i na neki način obučeni za terenski rad. Stoga vas molim da se, ukoliko ste u mogućnosti, stavite na raspolaganje vašim lokalnim samoupravama i njihovim kriznim štabovima koji će biti oformljeni za pomoć i podršku starim licima u obezbeđivanju uslova za njihov normalan život u uslovima vanrednog stanja.

U ovom trenutku posebno želim da se zahvalim svima vama koji ste dali svoje poverenje i punu podršku Asocijaciji, prijavljivanjem za učešće na 28. Otvorenom Ski festivalu Sporta za sve, koji je trebalo da bude održan od 18. do 22. marta na Kopaoniku i koji je, iz svima nama poznatih razloga, otkazan. Nakon donete odluke o otkazivanju festivala, želim da vas obavestim da će svima koji su već uplatili sredstva za učešće, ista biti refundirana, u skladu sa odlukom Upravnog odbora Asocijacije koja se očekuje narednih dana.

Veliku zahvalnost ovom prilikom želim da iskažem i našem dugogodišnjem partneru „MK Mountain Resort“, čiji su predstavnici imali puno razumevanje za situaciju u kojoj smo se našli, što govori o velikoj društvenoj i svakoj drugoj odgovornosti koju baštine u okviru svog poslovanja.

Takođe, koristim priliku da se zahvalim i pružim podršku svim našim međunarodnim partnerima i prijateljima, iz Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Turske i svima drugima i poželim da se što uspešnije izbore sa ovom teškom zdravstvenom situacijom i da u skorije vreme nastavimo sa našom saradnjom.

S obzirom da mnogi od vas već imaju pitanja i nedoumice vezane za poslovanje i rad sportskih organizacija u uslovima vanrednog stanja i da nam mnogi već šalju svoja pitanja, molim vas da kao i do sada pratite preporuke koje donosi Vlada Republike Srbije kao i sve ono o čemu nas obaveštava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i što se odnosi na celokupni sistem sporta u Republici Srbiji.

I na kraju dragi saradnici i dragi prijatelji, budite odgovorni prema sebi, budite odgovorni prema drugima, budite solidarni i poštujete sve odluke i preporuke koje su na snazi, kako bi se što efikasnije i kao pojedinci i kao društvo borili i izborili sa ovom zdravstvenom situacijom.

                                                                                                                                                  Branko Vujović

Words by the President of the Association Sport for All Serbia

Dear members of the Association Sport for All Serbia, esteemed experts in sports and sports experts, esteemed athletes – recreation, dear friends of sports and sports recreation, I am writing at this very delicate and difficult moment for the whole society and the challenges that have been put in front of us by the health situation of the virus COVID-19 spreading.

On behalf of the Association Sport for All Serbia, I urge all of you, in accordance with your capabilities, and in relation to the measures and recommendations adopted by the Government of the Republic of Serbia, to put all your resources into service and to assist and support the entire defense system from the virus COVID-19. Through the implementation of numerous programs and projects, all our members, sports professionals and athletes, are highly trained and in some way trained in fieldwork. I therefore ask that if you are able to make yourself available to your local governments and their crisis staffs, who will be formed to assist and support the elderly in providing conditions for their normal life in a state of emergency.

At the moment, I would like to thank all of you who have given your trust and full support to the Association by applying for participation in the 28th Open Ski Festival of Sport for All, which was to be held from 18th to 22nd March at Kopaonik and who has been canceled for known reasons. After the decision to cancel the festival has been made, I want to inform you that everyone who has already paid for the participation will be refunded, in accordance with the decision of the Board of Directors of the Association which is expected in the coming days.

I would also like to express my great gratitude to our long-term partner MK Mountain Resort, whose representatives had a full understanding of the situation we were in, which speaks to the great social and every other responsibility that we inherit in our business.

I also take the opportunity to thank and support all our international partners and friends, from Romania, Bulgaria, Northern Macedonia, Montenegro, Slovenia, Turkey and all others, and wish them to cope with this difficult health situation and that we will continue with our cooperation any time soon.

Since many of you already have questions and concerns regarding the business and operation of sports organizations in the state of emergency and many are already sending us your questions, please follow the recommendations made by the Government of the Republic of Serbia, as well as all that what the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia informs us and what the whole sports system in the Republic of Serbia is about.

Finally, dear associates and dear friends, on behalf of the Association Sport for All Serbia and on your own behalf, I ask you to be responsible to yourself, be responsible to others, be in solidarity and respect all decisions and recommendations in force in order to as effectively as possible, both as individuals and as a society, to fight and cope with this health situation.

                                                                                                                                                  Branko Vujović

Total Page Visits: 2089 - Today Page Visits: 2
Podelite sadržaj ...

Author: asfas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.