Речи председника Асоцијације Спорт за све Србије

Поштоване чланице Асоцијације Спорт за све Србије, поштовани стручњаци у спорту и спортски стручњаци, поштовани спортисти – рекреативци, поштовани пријатељи спорта и спортске рекреације, обраћам вам се у овом веома деликатном и тешком тренутку за целокупно друштво и изазове које је пред све нас ставила тешка здравствена ситуација поводом ширења вируса COVID-19.

У име Асоцијације Спорт за све Србије апелујем и молим све вас, да у складу са својим могућностима, а у односу на мере и препоруке које је донела Влада Републике Србије, све ваше ресурсе ставите у функцију и у циљу помоћи и подршке целокупном систему за одбрану од вируса COVID-19. Реализацијом многобројних програма и пројеката сви наши чланови, спортски стручњаци и спортисти, су у великој мери оспособљени и на неки начин обучени за теренски рад. Стога вас молим да се, уколико сте у могућности, ставите на располагање вашим локалним самоуправама и њиховим кризним штабовима који ће бити оформљени за помоћ и подршку старим лицима у обезбеђивању услова за њихов нормалан живот у условима ванредног стања.

У овом тренутку посебно желим да се захвалим свима вама који сте дали своје поверење и пуну подршку Асоцијацији, пријављивањем за учешће на 28. Отвореном Ски фестивалу Спорта за све, који је требало да буде одржан од 18. до 22. марта на Копаонику и који је, из свима нама познатих разлога, отказан. Након донете одлуке о отказивању фестивала, желим да вас обавестим да ће свима који су већ уплатили средства за учешће, иста бити рефундирана, у складу са одлуком Управног одбора Асоцијације која се очекује наредних дана.

Велику захвалност овом приликом желим да искажем и нашем дугогодишњем партнеру „MK Mountain Resort“, чији су представници имали пуно разумевање за ситуацију у којој смо се нашли, што говори о великој друштвеној и свакој другој одговорности коју баштине у оквиру свог пословања.

Такође, користим прилику да се захвалим и пружим подршку свим нашим међународним партнерима и пријатељима, из Румуније, Бугарске, Северне Македоније, Црне Горе, Словеније, Турске и свима другима и пожелим да се што успешније изборе са овом тешком здравственом ситуацијом и да у скорије време наставимо са нашом сарадњом.

С обзиром да многи од вас већ имају питања и недоумице везане за пословање и рад спортских организација у условима ванредног стања и да нам многи већ шаљу своја питања, молим вас да као и до сада пратите препоруке које доноси Влада Републике Србије као и све оно о чему нас обавештава Министарство омладине и спорта Републике Србије и што се односи на целокупни систем спорта у Републици Србији.

И на крају драги сарадници и драги пријатељи, будите одговорни према себи, будите одговорни према другима, будите солидарни и поштујете све одлуке и препоруке које су на снази, како би се што ефикасније и као појединци и као друштво борили и изборили са овом здравственом ситуацијом.

                                                                                                                                                  Бранко Вујовић

Words by the President of the Association Sport for All Serbia

Dear members of the Association Sport for All Serbia, esteemed experts in sports and sports experts, esteemed athletes – recreation, dear friends of sports and sports recreation, I am writing at this very delicate and difficult moment for the whole society and the challenges that have been put in front of us by the health situation of the virus COVID-19 spreading.

On behalf of the Association Sport for All Serbia, I urge all of you, in accordance with your capabilities, and in relation to the measures and recommendations adopted by the Government of the Republic of Serbia, to put all your resources into service and to assist and support the entire defense system from the virus COVID-19. Through the implementation of numerous programs and projects, all our members, sports professionals and athletes, are highly trained and in some way trained in fieldwork. I therefore ask that if you are able to make yourself available to your local governments and their crisis staffs, who will be formed to assist and support the elderly in providing conditions for their normal life in a state of emergency.

At the moment, I would like to thank all of you who have given your trust and full support to the Association by applying for participation in the 28th Open Ski Festival of Sport for All, which was to be held from 18th to 22nd March at Kopaonik and who has been canceled for known reasons. After the decision to cancel the festival has been made, I want to inform you that everyone who has already paid for the participation will be refunded, in accordance with the decision of the Board of Directors of the Association which is expected in the coming days.

I would also like to express my great gratitude to our long-term partner MK Mountain Resort, whose representatives had a full understanding of the situation we were in, which speaks to the great social and every other responsibility that we inherit in our business.

I also take the opportunity to thank and support all our international partners and friends, from Romania, Bulgaria, Northern Macedonia, Montenegro, Slovenia, Turkey and all others, and wish them to cope with this difficult health situation and that we will continue with our cooperation any time soon.

Since many of you already have questions and concerns regarding the business and operation of sports organizations in the state of emergency and many are already sending us your questions, please follow the recommendations made by the Government of the Republic of Serbia, as well as all that what the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia informs us and what the whole sports system in the Republic of Serbia is about.

Finally, dear associates and dear friends, on behalf of the Association Sport for All Serbia and on your own behalf, I ask you to be responsible to yourself, be responsible to others, be in solidarity and respect all decisions and recommendations in force in order to as effectively as possible, both as individuals and as a society, to fight and cope with this health situation.

                                                                                                                                                  Branko Vujović

Total Page Visits: 2374 - Today Page Visits: 1
Поделите садржај ...

Author: asfas

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *