Predsednik

Na sednici Skupštine, održane 23.04.2019. godine u Beogradu za novog predsednika Asocijacije Sport za sve Srbije izabran je Branko Vujović iz Novog Sada.

Biografija

IME I PREZIME: BRANKO VUJOVIĆ 

DATUM I MESTO ROĐENJA: 07. februar  1974. godine u Baru, Crna Gora

DRŽAVLJANSTVO:  Republika Srbija i Republika Crna Gora

ZANIMANJE: Viši savetnik  za razvoj neolimpijskog, školskog, univerzitetskog i rekreativnog sporta – rukovodilac grupe,  u POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA SPORT  I OMLADINU

OBRAZOVANJE: Jezička Gimnazija „Danilo Kiš“ Budva  1988-1992

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu  1994-1999 (Profesor fizičke kulture i diplomirani trener odbojke)

Specijalističke studije za oblast evropskih integracija  na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu (2007-2008)

Student II godine doktorskih studija na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, smer Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija  (2017 –     )

MEJL: branko.vujovic@sportforallserbia.org.rs

RADNO ISKUSTVO

2000-2002  SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA – Referent za oblast sporta

2005-          POKRAJINSKA VLADA  AP VOJVODINE  –  SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

STRUČNE REFERENCE:

Član Radne grupe (koordinator podgrupe za školski sport i sport za sve) MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE  za izradu Nacrta i dokumenata za „ Okvirni sadržaj Nacionalne strategije razvoja sporta u Srbiji za period od 2014. do 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu.

Član Radne grupe  MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA za praćenje i sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 -2018. godine.

Član Radne grupe POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SPORT I OMLADINU za izradu „STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AP VOJVODINI“,  (Strategija usvojena 5. decembra 2013. godine na Skupštini APV, u toku je realizacija Akcionog plana za njenu primenu)

Koordinator radne grupe Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za praćenje i inplementaciju Strategije i akcionog plana za  razvoj školskog sporta u AP Vojvodini za period 2013 – 2017. godine.

Član organizacionog odbora za organizaovanje 7. Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine u Somboru, 2014. godine.

Direktor  8. SOŠOV-a  (član organizacionog odbora) za organizaovanje 8. Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine u Novom Sadu, 2018. godine.

Član Radne grupe za izradu i implementaciju PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U AP VOJVODINI za period od 2016 do 2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu.

Koautor priručnika (Đurđević, Mitić, Atanasov, Vujović) „Sport u jedinicama lokalne samouprave – finansiranje programa i razvoj sporta“  (Stalna Konferencija gradova i opština- Savez gradova i opština Srbije, 2014. godine.)

Koordinator na projektu za realizaciju izrade „Priručnik iz fizičkog vaspitanja za osnovne škole“ – Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada.

Realizator i koordinator projekta „Unapredimo sport u Vojvodini“ tokom 2010 i 2011. godine, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Učesnik i predavač na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim stručnim tribinama i konferencijama iz oblasti uređenja i unapređenja sistema sporta, posebno u domenu oblasti školskog i rekreativnog sporta kao i sistema finansiranja sporta u Republici Srbiji.

Od decembra 2015. godine do aprila 2019. godine obavljao je funkciju Predsednika Saveza sport za sve Vojvodine – krovne organizacije u oblasti sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine.

NEFORMALNO OBRAZOVANJE: ECDL sertifikat za korišćenje računara i upravljanje datotekama, znanje Engleskog jezika, B vozačka dozvola.

BRAČNO STANJE: Oženjen, otac dvoje dece.

Total Page Visits: 408 - Today Page Visits: 2
Podelite sadržaj ...