Održana četvrta sednica Upravnog odbora Asocijacije Sport za sve Srbije

U sredu, 18. decembra 2019. godine sa početkom u 1200 časova u prostorijama Asocijacije Sport za sve Srbije, Beograd, Terazije 35/III sprat, održana je četvrta sednica Upravnog odbora Asocijacije Sport za sve Srbije.

Sednici su prisustvovali: Branko Vujović – predsednik, Dušan Mitić – potpredsednik, Slavica Rakić, Milan Popović, Petar Đurđević, Ljubomir Obradović, Ilija Lalić, Igor Mladenović, Branislav Dmitrović i Dejan Marsenić, kao i predsednik Nadzornog odbora Petar Tomić.

Predsedavajući sednicom Branko Vujović pozdravio je prisutne i zahvalio im se na dosadašnjem učešću u aktivnostima i radu, nakon čega je utvrđen kvorum za rad sednice i usvojen predlog Dnevnog reda. Predsednik Vujović ukratko se osvrnuo na aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu: upriličen radni sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza Srbije, realizovan 29. Otvoreni Međunarodni Letnji festival Sporta za sve – Sutomore 2019, održana Evropska Nedelja sporta (EWOS) i Svetski Dan pešačenja (World Walking Day), podržan Međunarodni sajam LORIST 2019 u Novom Sadu, upriličen prijem predstavnika najviših organa iz sistema sporta Republike Slovenije, učešće na kongresima – 9. MOVE Kongresu i Generalnoj SkupštiniISCA u Budimpešti, Mađarska i na 26. Svetskom Kongresu i Generalnoj Skupštini TAFISA u Tokiju, Japan, prijem u ambasadama Republike Srbije u Budimpešti, Mađarska i Tokiju, Japan, prezentovane programske aktivnosti na 8. Međunarodnom Sajmu sporta, radna poseta Športnoj uniji Slovenije, održani sastanci sa knjigovodstvenim agencijama, direktorom prodaje MK Mountain Resort, Wiener Stadtische osiguranjem, prisustvo na proslavama VSZŠ i FSFV u Beogradu, poseta 34. Međunarodnom Sajmu zimske sportske opreme EXPO-ZIM, prisustvo na Regionalnom Fitnes kongresu Fit Spot u Ivanjici, indirektno učešće na sastancima Radne grupe za izradu Nacionalne Strategije 2020-30, ostvarena komunikacija sa Ministarstvom omladine i sporta, TAFISA, ISCA, EFCS i sprovedena detaljna analiza aktivnosti članica Asocijacije.

Stručni odbor, Komisija za međunarodnu saradnju i Komisija za izdavanje dozvola za rad u Sportu za sve, sumirali su rad u proteklom periodu i predložili dalje aktivnosti.

U nastavku sednice donete su važne odluke koje će u narednom periodu osnažiti delovanje unutrašnjeg sistema Asocijacije Sport za sve Srbije:

  • Izabran je novi član Stručnog odbora, dr Srđan Milošević, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, koji će dati značajan doprinos Sportu za sve kroz buduću turizmološku analizu programa;
  • U punopravno članstvo primljena su nova sportska udruženja, koja će svojim programskim aktivnostima doprineti širem razvoju Sporta za sve u Republici Srbiji: Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave, Udruženje Sport za sve Šid, Udruženje Sport za sve CSFK iz Ade, Udruženje Sport za sve opštine Senta, Udruženje Sport za sve „Čili Vili“ iz Smedereva i Sportsko rekreativno udruženje „Sportisimo kids“ iz Novog Sada;
  • Za direktora predstojećeg 28. Ski festivala Sporta za sve – Kopaonik 2020, izabran je Filip Vešović, koji će se pobrinuti za strukturalno povezivanje neophodnih elemenata za uspešnu realizaciju programa;
  • Od januara 2020. godine, knjigovodstveno poslovanje vodiće agencija sa iskustvom u finansijama i tehničkoj podršci na međunarodnim projektima.

Prateći aktivnosti na međunarodnom nivou, Upravni odbor zauzeo je pozitivan stav kako bi bili prisutni na 15. Evropskim Kompanijskim zimskim sportskim igrama – Štrbske pleso, Slovačka, koje će se održati od 19-22. marta 2020. godine.

Na održanoj sednici jasno su definisani prioriteti Asocijacije, da masovnošću, intenzivnim kontaktima sa srodnim organizacijama u okruženju i šire, stručnom kompetentnošću i entuzijazmom doprinesemo ostvarivanju našeg zajedničkog velikog cilja – AKTIVNA SRBIJA!

Sednica je završena u 1430 časova.

Total Page Visits: 830 - Today Page Visits: 1
Podelite sadržaj ...

Author: asfas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.