ODRŽANA JEDANAESTA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE SPORT ZA SVE SRBIJE

U susret Kongresu sporta za sve 2020 i sednici Redovne Skupštine, u četvrtak, 15. oktobra 2020. godine sa početkom u 1205 časova, u prostorijama Asocijacije Sport za sve Srbije, Beograd, Terazije 35/III sprat, u skladu sa aktuelnim merama prevencije širenja zarazne bolesti COVID-19, održana je jedanaesta sednica Upravnog odbora Asocijacije Sport za sve Srbije.

Sednici su prisustvovali: Branko Vujović – predsednik, Dušan Mitić – potpredsednik, Slavica Rakić, Petar Đurđević, Ljubomir Obradović, Branislav Dmitrović, Ilija Lalić, Vlado Stijepović, Dejan Marsenić, kao i predsednik Nadzornog odbora Petar Tomić i stručni saradnik Asocijacije Sport za sve Srbije Filip Vešović.

Predsednik Branko Vujović pozdravio je prisutne članove, zahvalio im se na učešću u radu i otvorio sednicu. Nakon utvrđenog kvoruma za rad, usvojen je predlog Dnevnog reda.

Prisutni su detaljno informisani o aktivnostima Asocijacije u prethodnom periodu: zvanična poseta Savezu sport za sve Vojvodine, održana konstitutivna sednica Komisije za izradu Monografije, realizovan 5. Festival sporta za sve Vojvodine „Budi aktivan, budi zdrav!“, održana Stručna tribina sporta za sve Vojvodine, obeležen Svetski Dan pešačenja (World Walking Day) i održan online sastanak borda Međunarodne Asocijacije za sport i kulturu (ISCA).

U okviru međunarodne saradnje, očekuje se verifikacija za aplicirane projekte u 2020. godini, što će u narednom periodu podići nivo strukturalnog funkcionisanja Asocijacije.

U daljem radu sednice, kako bi bezbednost i zdravlje na radu bili u skladu sa propisima, usvojeni su: Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu; Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadne bolesti zaposlenih; Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini; Plan sprovođenja postupka procene rizika; Program o osposobljavanju radnika za bezbedan i zdrav rad.

Radi unapređenja rada Asocijacije Sport za sve Srbije u oblasti sportske rekreacije (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) i sporta u firmama, Upravni odbor doneo je predlog Statuta sa izmenama i dopunama, koji će se usvajati na predstojećoj sednici Skupštine.

Takođe, usvojen je Dnevni red za sednicu Redovne Skupštine Asocijacije Sport za sve Srbije, koja će se održati, u skladu sa aktuelnim merama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, u Banji Koviljači, u nedelju 25. oktobra 2020. godine.

Sednica je završena u 1425 časova.

Total Page Visits: 866 - Today Page Visits: 1
Podelite sadržaj ...

Author: asfas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.