Stručna tela i komisije

Stručni odbor:

 • prof. dr Dušan Mitić (dusan.mitic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • dr Tatjana Jezdimirović (tatjanaj.ns@gmail.com) Biografija
 • Mihailo Miletić (mihailo.miletic@pzsport.rs) Biografija
 • doc. dr Srđan Milošević (srdjan.milosevic@tims.edu.rs) Biografija

Komisija za izdavanje dozvola za rad u Sportu za sve:

 • prof. dr Dušan Mitić -predsednik (dusan.mitic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • prof. dr Stanimir Stojiljković (stanimir.stojiljkovic@fsfv.bg.ac.rs) Biografija
 • Mihailo Miletić (mihailo.miletic@pzsport.rs) Biografija

Komisija za normativnu delatnost:

 • Filip Vešović (filip.vesovic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • Branimir Šovljanski (branimir.sovljanski@vojvodina.gov.rs) Biografija

Komisija za međunarodnu saradnju:

 • prof. dr Dušan Mitić (dusan.mitic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • Marina Vukotić (marina.vukotic@sportforallserbia.org.rs) Biografija

Komisija za marketing, propagandu i odnose sa javnošću:

 • Slavica Rakić (slavica.rakic@gmail.com) Biografija
 • mr Dejan Marsenić (dejanmarsenic@gmail.com) Biografija
 • Filip Vešović (filip.vesovic@sportforallserbia.org.rs) Biografija

Komisija za zdravtsvenu zaštitu članstva:

 • dr Ivana Grubor (ivana_grubor@batut.org.rs)
 • dr Radomir Vešović (veshovic@gmail.com)
 • mr Dejan Marsenić (dejanmarsenic@gmail.com) Biografija

Odbor za hitna pitanja:

 • Branko Vujović (branko.vujovic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • prof. dr Dušan Mitić (dusan.mitic@sportforallserbia.org.rs) Biografija
 • Filip Vešović (filip.vesovic@sportforallserbia.org.rs) Biografija

Total Page Visits: 1435 - Today Page Visits: 2
Podelite sadržaj ...